АС-КО Услуги

Посветени на квалитетот.

Посветени на Вас.

welder
За Нас

АС-КО Услуги

Компанијата ДПТУ “АС-КО УСЛУГИ” Скопје е формирана во 1998 година. Нејзина главна дејност е одржување од област на машинство во процесната индустрија. Исто така, својата стручност ја докажува со изведба на парни линии, гасни линии и останати инсталации под притисок со придружна арматура.

ЛИЦЕНЦА И СЕРТИФИКАТИ

УСЛУГИ

Професионална изведба и одржување на инсталации
според вашите потреби

Греење-и-вентилација
Инсталации за греење и вентилација во стамбени објекти
Изработка-на-парни-и-топловодни-линии

Изработка на парни и топловодни линии

Изведба-на-гасни-линии

Изведба на гасни линии

Изведба и одржување на парни и гасни линии во прехрамбено индустриски објекти
Изведба и одржување на парни и гасни линии во прехрамбено индустриски објекти
Валцување на цевки од секаков вид

Валцување на цевки
од секаков вид

Машинска обработка

Машинска обработка

Репарација на вентили
Инсталација на сеизмички и електромагнетни вентили

Инсталација на сеизмички и електромагнетни вентили

Изработка и механичко чистење на изменувачи на топлина

Изработка и механичко чистење на изменувачи на топлина

Монтажа на регулатори на притисок
Монтажа на регулатори
на притисок
Набавка и монтажа на сигурносни вентили со пружина

Набавка и монтажа на сигурносни вентили со пружина

Набавка и монтажа на сигурносни вентили со тег

Набавка и монтажа на сигурносни вентили со тег

Биди и ТИ дел од нашиот тим

(+389) 075-575 901

бул. Јане Сандански 35/3-17 / 1000 Скопје

Производи

Челични конструкции

Изведба на челични конструкции според проектна документација, наменети за производство, складирање, деловни простории итн

Настрешници

Изработка на метални и комбинирани настрешници по желба и димензии на инвеститор

Резервоари од Полиестер

Изработка и санација на вертикални и хоризонтални резервоари од полиестер, погодни за складирање вода или агресивни флуиди.

Метални контејнери

Изработка на метални контејнери со различна зафатнина, стандардни и нестандардни димензии

Мобилни складишта

Изработка на монтажни куќички според Вашите барања, тип на изолација, димензии и опременост

Резервоари

Изработка на вертикални и хоризонтални резервоари со различни габарити и  дебелини, комплет монтажа и инсталација на  приклучоци

Грејачи

Изработка на грејачи со челичен, бакарен и иноксен цевен сноп, според потребите на производствениот погон

Урбана опрема

Изработка на реквизити за урбана опрема од метален тип.

Биди и ТИ дел од нашиот тим